Om oss Sveriges Kvinno- och Genushistoriker


SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker, är en ideell samt partipolitiskt obunden organisation.
Föreningens syfte är att uppmuntra, stödja och samordna vetenskapligt arbete i kvinno- och genushistoria över alla tidsperioder. Vidare är syftet att stödja utbytet av information och tryckta alster, samt att uppmuntra nationella och internationella utbyten.


SKOGH är ansluten till IFRWH (the International Federation for Research in Women’s History, en av kommittéerna under ICHS, International Committee of Historical Sciences, som vart femte år ordnar internationella historiska kongresser) och följer dess stadgar beträffande det internationella samarbetet.